line

CL Slovakia, s.r.o.

Škultétyho 78

01001 Žilina

Tel:   041 - 763 7065

Fax:   041 - 763 7065

email: cl-slovakia@cl-slovakia.sk

logo

line

sk flag  gb flag  de flag
nadpis cestna doprava
 

 

Zabezpečenie medzinárodnej a vnútroštátnej prepravy:

- štandardné a mega návesy pre celovozové zásielky

- malotonážny rozvoz až do 12t

 

Hlavné smery:

Krajiny EU /Nemecko, Taliansko, Španielsko/, Balkán

Hlásenie pohybu vozidiel počas prepravy.

 

Just in Time prepravy.

 

truck foto

 

 

Pri každom zvolenom druhu dopravy poskytujeme individuálne riešenia prepravných požiadaviek klientov a výber optimálnej  trasy  tak,  aby  tovar  bol  prepravený včas  a bezpečne.  Pre  všetky  nami  poskytované  služby poskytujeme odborné poradenstvo a dodatočný servis, ako sú voľba a realizácia vhodných prepravných obalov a  zastupovanie v colnom konaní.

 
 

Hosted by MaM multimedia, sixth sense of web